لذت با تو بودن

12 بهمن 83 قشنگترين روز زندگي منه چون خدا يكي از فرشته هاشو تو اون روز به من سپرد .ما هم اسم اين فرشته كوچولو رو گذاشتيم ايليا

شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست